Sylwetka ks. prof. dr hab. Jerzego Gryniakowa


Ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow

Urodził się 8 listopada 1925 roku we Włocławku. Absolwent liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po ordynacji 20 maja 1951 roku mianowany wikariuszem ks. dr Woldemara Gastparego w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 grudnia 1953 r. administrator parafii w Piotrkowie i Zelowie.

13 listopada 1966 r. został wybrany, a 30 kwietnia 1967 r .wprowadzony w urząd proboszcza parafii w Piotrkowie, który pełnił do przejścia na emeryturę 30 września 1991 r. W latach 1983 – 1987 był administratorem parafii w Tomaszowie Mazowieckim. Był ogólnopolskim duszpasterzem młodzieżowym. Przez wiele lat był członkiem Synodu Kościoła i Konsystorza. W 1967 r. ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1970 r. pracował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 1987 – 1990 ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow był rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Gdzie wcześniej wykładał homiletykę i katechetykę. Przez pewien czas kierował katedrą Teologii Praktycznej.

Zmarł 14 września 1992 roku w Essen.

W kościele parafialnym w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona byłemu duszpasterzowi tutejszej wspólnoty. Tablica została ufundowana w 1993 roku.

Niniejszy tekst pochodzi z polskiej edycji strony Wikipedia.