Ogłoszenia parafialne

19.05.2024 r. – Święto Zesłania Ducha Św.

Hasło tygodnia: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6b

Teksty liturgiczne: Dz 2,1-21; J 14,15-19(20-23a)23b-27

Tekst kazalny: Ez 37,1-14

Introit: 53

Pieśni:  221 , 226 , 216 , 218

 

Ogłoszenia:

  1. Dzisiaj Spowiedź i Komunia Św.
  2. Kolejne nabożeństwo odbędzie się w najbliższą niedzielę tj. 26.05. – Święto Trójcy Św. o godz. 1000; równolegle z nabożeństwem odbędzie się szkółka niedzielna dla dzieci.
  3. Od Święta Zmartwychwstania Pańskiego do Święta Zesłania Ducha Świętego w całym naszym kościele zbierana jest ofiara na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa – lista wyłożona jest w sali parafialnej.
  4. W najbliższym tygodniu lekcje religii wg ustalonego planu.
  5. W czwartek o godz. 1800 odbędzie się kolejne spotkanie biblijne.
  6. Na podstawie § 33 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz § 33 p. 1 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP niniejszym zwołuje się posiedzenie Rady Parafialnej na dzień 22.05.2024 r. (środa); posiedzenie Rady Parafialnej rozpocznie się o godz. 17.00.
  7. Na podstawie § 27 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz § 15 p. 1 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP niniejszym zwołuje się Zgromadzenie Parafialne na niedzielę 16.06.2024 roku. Zgromadzenie Parafialne rozpocznie się zaraz po nabożeństwie.