Ogłoszenia parafialne

28.11.2021 r. – 1. Niedziela Adwentu

Hasło tygodnia: Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

Teksty liturgiczne: Rz 13,8-12; Mt 21,1-11

Tekst kazalny: Jr 23,5-8

Introit: 2 (II)

Pieśni: 14 ,  3 , 15 , 10.

Ogłoszenia:

  1. Z uwagi na panujące zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2 proszę o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcję rąk oraz o zachowanie dystansu społecznego.
  2. Dzisiaj Spowiedź i Komunia Św.
  3. Kolejne nabożeństwo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności odbędzie się za tydzień 05.12 w 2. Niedzielę Adwentu o godz. 1000.
  4. W najbliższym tygodniu lekcje religii wg ustalonego planu.
  5. Zbliża się koniec roku kalendarzowego, dlatego przypominamy i prosimy o uregulowanie składek parafialnych.
  6. Są już do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie: mała 10 zł, duża 20 zł.
  7. W sali parafialnej jest wyłożona lista dobrowolnych ofiar na „Gwiazdkę”, która planowana jest na 4. niedzielę Adwentu tj. 19.12. br. zaraz po nabożeństwie.
  8. Redakcja „Zwiastuna Ewangelickiego” zaprasza do prenumeraty czasopisma na 2022 rok; prenumerata za cały rok wynosi 140,- zł; chętnych prosimy o dokonywanie wpłat do 15 grudnia.
  9. Po nabożeństwie jest do odebrania nowy numer Zwiastuna.